Welkom

Als je je afvraagt wat elke leerkracht in de vakantie voor school (en dus ook voor jou) doet…

 

Belangrijke data begin nieuw schooljaar 2019 – 2020

Donderdag 29 augustus:

infomoment peuters waarop de peuters ook aanwezig mogen zijn van 17.00 uur tot 17.30 uur

infoavond ouders peuters + ouders kleuters : van 17.45 uur tot 18.30 uur = eerste ronde ; van 18.45 u tot 19.30 uur = tweede ronde

De kleuterjuffen zullen dus 2 keer hun uitleg doen. U kan kiezen of u naar de eerste ronde of naar de tweede ronde gaat luisteren. Op deze manier trachten we tegemoet te komen aan de eventuele wens om in meerdere klassen info te kunnen gaan vergaren.

infoavond ouders van 1L : van 17.00 uur tot 18.00 uur

infoavond ouders van 2L : van 18.00 uur tot 19.00 uur

Maandag 2 september:

start nieuw schooljaar + zwemmen lager!

Donderdag 5 september :

info-avond voor 3L, 4L, 5L en 6L – 18.30 u tot 19.15 u : 3L + 4L – 19.15 u tot 20.00 u : 5L + 6L

VBS Wortegem wordt VBS De STERRENBOOM

Onze naamsverandering past in een nieuw pedagogisch project van onze school, die met de benaming meer identiteit wil.
We kozen als schoolsymbool een boom omdat we hier al 2 schooljaren mee werken binnen ons jaarthema van ‘Droom geluk’.
We kozen voor sterren omdat we onze leerlingen allemaal, één voor één, zonder enige uitzondering, willen laten schitteren als sterren! Elk met hun eigen talenten en op hun eigen manier want dan verwijzen we graag naar onze schoolvisie nl. ‘meervoudige intelligentie’ waaraan we graag trouw willen blijven!
Via ons pedagogisch project willen we zeer graag 5 kernwaarden overbrengen naar onze kinderen en onze ouders nl. : welbevinden, betrokkenheid, respect, zorgzaamheid en persoonlijke groei.
Het hele schoolteam staat hier achter en zal er nauwgezet op toezien dat de 5 kernwaarden hoog in het vaandel gedragen zullen worden! Hiermee zullen we intensief aan de slag gaan vanaf schooljaar 2018 – 2019!

Hopelijk heeft u hierdoor reeds een beeld waarvoor ‘VBS de STERRENBOOM’ wil staan en kan u weloverwogen voor onze school kiezen voor uw kind(eren)!
Steeds welkom op onze school!
Het leerkrachtenteam en mevr. Els

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.