Terug naar school

De ouder kregen niet alleen de kans, om ‘s morgens een kijkje te komen nemen. De kinderen toonden ook om 15.40u hun ” talenten “.
Het jaarthemalied en het dansje wordt getoond aan de ouders, grootouders, …