Beeldknap in de Eendjesklas

In de maand mei stond intelligentie beeldknap centraal.