Welkom

Mondmaskers

Beste allen,

bij deze zouden we graag een warme oproep willen doen naar iedereen die dit bericht leest!
 
Ons team zorgt voor de noodopvang van onze kinderen uit de zorgsector, veiligheid, distributie of voedselnijverheid. 
 
Ons team zou zich ook graag wat willen beschermen uit voorzorg want iedereen is nu ongerust om andere mensen te besmetten.
 
Mochten er onder jullie vaardig genoeg zijn om zelf mondmaskers te maken, zouden jullie dan ook eens aan ons willen denken aub?
Alvast bedankt!
 
Het VBS de Sterrenboomteam
 

Opendeurdag uitgesteld!

Gebruikte normen voor voldoende aanwezigheid van niet-leerplichtige kleuters

Om te bepalen of kleuters voldoende aanwezig zijn, baseert AGODI zich op:

  • het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om recht te hebben op een schooltoelage. Het recht op een schooltoelage is namelijk gekoppeld aan een regelmatige aanwezigheid op school. De minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoelage te behouden is afhankelijk van de leeftijd van de niet-leerplichtige kleuters;
  • het aantal halve dagen dat vijfjarige kleuters aanwezig moeten zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

Indien uw kind 3 jaar werd op 31/12/2019 dient uw kind 150 halve dagen aanwezig te zijn.

Indien uw kind 4 jaar werd op 31/12/2019 dient uw kind 185 halve dagen aanwezig te zijn.

Indien uw kind 5 jaar werd op 31/12/2019 dient uw kind 220 halve dagen aanwezig te zijn of 250 halve dagen (norm toelatingsvoorwaarde eerste leerjaar).

Leerplicht gaat van 6 naar 5 jaar. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt de leeftijd vanaf wanneer de leerplicht geldt 5 jaar, nu zijn kinderen nog leerplichtig vanaf 6 jaar. Over die leeftijdsverlaging heeft de Kamer unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.

We vliegen het nieuwe schooljaar in! 

VBS Wortegem wordt VBS De STERRENBOOM

Onze naamsverandering past in een nieuw pedagogisch project van onze school, die met de benaming meer identiteit wil.
We kozen als schoolsymbool een boom omdat we hier al 2 schooljaren mee werken binnen ons jaarthema van ‘Droom geluk’.
We kozen voor sterren omdat we onze leerlingen allemaal, één voor één, zonder enige uitzondering, willen laten schitteren als sterren! Elk met hun eigen talenten en op hun eigen manier want dan verwijzen we graag naar onze schoolvisie nl. ‘meervoudige intelligentie’ waaraan we graag trouw willen blijven!
Via ons pedagogisch project willen we zeer graag 5 kernwaarden overbrengen naar onze kinderen en onze ouders nl. : welbevinden, betrokkenheid, respect, zorgzaamheid en persoonlijke groei.
Het hele schoolteam staat hier achter en zal er nauwgezet op toezien dat de 5 kernwaarden hoog in het vaandel gedragen zullen worden! Hiermee zullen we intensief aan de slag gaan vanaf schooljaar 2018 – 2019!

Hopelijk heeft u hierdoor reeds een beeld waarvoor ‘VBS de STERRENBOOM’ wil staan en kan u weloverwogen voor onze school kiezen voor uw kind(eren)!
Steeds welkom op onze school!
Het leerkrachtenteam en mevr. Els

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.