Buschauffeur vzw Leerlingenvervoer:
VERMEIREN INGRID – 0474/65 70 74

Tarieven
Een jaarabonnement kost €100. Een abonnement kan ook per trimester worden besteld. Het eerste trimester is € 40, de andere trimesters telkens € 30. Een 10-rittenkaart kost € 15. De verrekening gebeurt via de schoolfactuur.

Afwezigheid
Bij afwezigheid van uw kind is het verplicht de buschauffeur vooraf te verwittigen (vertrekuur bus aan de school → 7.30 uur). Na deze afwezigheid kunt u de chauffeur ervan verwittigen de leerling terug op te halen vanaf … (voorziene dag, datum).
Mogen we vragen om Ingrid niet te contacteren na 20 uur en niet voor 7 uur.

Afspraken/aansprakelijkheid
De ouders begeleiden hun kinderen tot aan de bus en komen ze afhalen aan de bus. De busbegeleider/-ster is niet verantwoordelijk voor ongevallen die vóór het opstappen gebeuren en ook niet verantwoordelijk voor het kind van het ogenblik dat het kind met beide voeten is afgestapt. Die verantwoordelijkheid, eenmaal buiten de busdeur, valt onder de bevoegdheid van de ouders of de voogd van het kind. Dus: hou het uur van vertrek en terugkomst in het oog om uw kind tijdig af te halen aan de bus.