Indien uw kind afwezig is en een warme maaltijd neemt, gelieve de school te verwittigen (mondeling, telefonisch of schriftelijk) voor 8.30 uur.  Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het doorgeven van de bestelling aan de traiteur. Bij niet tijdig verwittigen wordt de 1ste dag afwezigheid meegerekend op de maandelijkse afrekening.

Posted in: Praktisch