Eéndaagse uitstappen

De jaarlijkse schoolreis is voor uw kind één van de aangenaamste dagen van het schooljaar. De leerlingen kunnen  ook culturele uitstappen maken.

Het zijn dagen zonder banken, zonder schriften, zonder schoolmuren. Dagen om samen met de leerkracht op een andere manier kennis en ervaring op te doen. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen

De extra-muros-activiteiten zijn pedagogisch verantwoord en aangepast aan de klassituatie(s).  Leerlingen van de tweede graad (3de en 4de leerjaar) gaan tweejaarlijks op boerderijklas naar Gijzenzele. Leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) gaan tweejaarlijks op bosklas naar Durbuy.

Voor deelname aan een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Posted in: Reglement