(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

In gemeenschappelijk overleg tussen het schoolbestuur en de schoolraad, heeft men de volgende afspraak gemaakt:

  • reclame en sponsoring worden toegelaten binnen het wettelijk kader en voor zover het pedagogisch verantwoord is.

In geval van twijfel zal de directie de aanvraag voorleggen aan de schoolraad.

Posted in: Reglement