Ze stimuleren het zelfstandig werken, het leren. Het is een middel om aan zelfevaluatie te doen en een contactmiddel tussen ouders en school.

Een huistaak situeert zich niet steeds op het cognitieve vlak. Er kunnen ook creatieve taken gegeven worden.

Leerlingen kunnen opdrachten krijgen die over een afgesproken termijn lopen en op een gestelde datum af moeten zijn.

Bepaalde inoefenvormen kunnen frequenter voorkomen. Denk aan het inoefenen van woorden in het eerste leerjaar.

Een huistaak is een verplichting en moet met zorg gemaakt worden.

Door de ouders wordt best zo weinig mogelijk hulp geboden. Laat uw kind zelfstandig proberen. In principe moet iedere huistaak door de leerling aangekund worden (gedifferentieerde taken zijn mogelijk). Controle door de ouders qua zorg en netheid is wel gewenst.

In de hogere klassen moeten de leerlingen lessen leren, volgens de richtlijnen die in de klas werden besproken.

In de schoolagenda staat de huistaak genoteerd.

Posted in: Praktisch