Buschauffeur: VERMEIREN INGRID, Tel. 0474/65 70 74 (tussen 7u en 20u)

Er wordt gewerkt met een systeem van buskaarten die per beurt worden geknipt. De kostprijs wordt gelijkgesteld met die van De Lijn.

  • Een kaart van 40 beurten kost € 34.
  • Een kaart van 20 beurten kost € 17.

Er kan maximum € 182 gevraagd worden per kind per schooljaar. Vanaf dan ontvangt je kind een gratis buskaart. Een tweede kind van hetzelfde gezin krijgt 20% korting; d.w.z. dat de maximumgrens voor een gezin met twee kinderen ligt op € 327,60 per schooljaar. Belangrijk is ook dat het derde kind van een gezin alsook elke kleuter steeds gratis meerijdt.

De verrekening gebeurt via de schoolfactuur.

Bij afwezigheid van uw kind is het aan te raden de buschauffeur vooraf te verwittigen (vertrekuur bus aan de school om 7.30 uur), na deze afwezigheid kunt U de chauffeur ervan verwittigen de leerling terug op te halen vanaf … (voorziene dag, datum).

Mogen we vragen om Ingrid niet te contacteren na 20 uur en niet voor 7 uur.

Het is ook goed als u een regelmaat steekt in het gebruik van de bus! Dat scheelt heel wat tijd en organisatie!

De ouders begeleiden hun kinderen tot aan de bus en komen ze afhalen aan de bus.

De busbegeleider/-ster is niet verantwoordelijk voor ongevallen die vóór het opstappen gebeuren en ook niet verantwoordelijk voor het kind van het ogenblik dat het kind met beide voeten is afgestapt.  Die verantwoordelijkheid, eenmaal buiten de busdeur, valt onder de bevoegdheid van de ouders of de voogd van het kind. Dus: hou het uur van vertrek en terugkomst in het oog om uw kind tijdig af te halen aan de bus.

Uur en plaats van op- en afstappen wordt vooraf besproken met de directie en met de buschauffeur. Hou er rekening mee dat dit ietwat kan wijzigen naargelang het aantal kinderen op de bus.

Posted in: Praktisch