De middagpauze is vanaf 11.50 uur tot 13.10 uur. De kleuters worden opgevangen in de voor hen toegewezen ruimte (turnzaal, buitentuin). Tijdens de middagpauze is er een toezichtster: voor de kleuters enerzijds en voor de lagere school anderzijds (zie ‘Team’).

Wie ’s middags naar huis gaat eten, komt pas terug om 12.45 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorafgaande toestemming van de directie.

Posted in: Praktisch