Toezicht op de speelplaats: vanaf 8.00 uur en tijdens de speeltijden

Er is toezicht over de leerlingen door de leerkracht tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen op school. Dat is een kwartier voor en na de lessen, zowel in de voor-als namiddag. De leerlingen zijn tijdens de speeltijd op de speelplaats onder toezicht en lopen niet in de (onbewaakte) gangen rond.

Kinderen komen ’s morgens op de speelplaats via het groene poortje.

Er is een betalende kinderopvang “Knipoog” voorzien in samenwerking met de gemeente (zie folder buitenschoolse kinderopvang “Knipoog”) – contact 056/75.85.25

Kinderen kunnen er terecht vanaf 7 uur; ’s avonds tot 18.30 uur.

Voor de kinderen die niet met de bus komen en niet in de opvang zijn, gaat de poort ’s morgens open om 8.00 uur en ’s middags om 12.45 uur.

Opgepast : Wie vóór 8.00 uur ’s morgens op school is (te voet, met de fiets of afgezet met de auto), moet zich met schooltas naar de betalende opvang (Knipoog) begeven, daar is er toezicht. Om 8.15 uur gaan de kinderen van de buitenschoolse opvang onder begeleiding naar de speelplaats. Wie dit niet respecteert, staat niet onder toezicht en is aldus zelf verantwoordelijk voor ongeval of schade aan zichzelf, aan derden, aan materialen en gebouwen van de school of van derden.

Hou aldus het vertrekuur van uw kinderen in ’t oog. Gelieve aldus eveneens op tijd de kinderen af te halen.  Kinderen die op het einde van de schooldag niet tijdig afgehaald worden, blijven in  de naschoolse opvang.

Posted in: Praktisch