De lessen beginnen

  • ‘s morgens om 8.35 uur en eindigen om 11.50 uur
  • ‘s middags om 13.10 uur en eindigen om 16.00 uur
  • op woensdag eindigen de lessen om 11.25 uur
  • op vrijdag eindigen de lessen om 15.00 uur

Er is een pauze (speeltijd) voorzien van 20 minuten ’s voormiddags en ’s namiddags; op vrijdagnamiddag slechts 10 minuten.

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar volgen aanvullend Franse les.  Deze lessen worden gegeven op dinsdag- en dondermiddag van 12.45 uur tot 13.10 uur.

De schoolbel klinkt telkens 3 minuten voor aanvang van de eigenlijke lessen. Mogen we vragen dat alle leerlingen (ook kleuters) tijdig op school zijn!

Voor de kleuters vragen wij aan de ouder(s) buiten, aan de groene poort, afscheid te nemen. Zo kunnen de kleuters en de juf samen rustig de klas binnen en volgt er voor de kleuter een dagelijks gezamenlijk ritueel (wat sociaal gedrag bevordert).

Posted in: Praktisch