VBS Wortegem wordt VBS De STERRENBOOM

Onze naamsverandering past in een nieuw pedagogisch project van onze school, die met de benaming meer identiteit wil.
We kozen als schoolsymbool een boom omdat we hier al 2 schooljaren mee werken binnen ons jaarthema van ‘Droom geluk’.
We kozen voor sterren omdat we onze leerlingen allemaal, één voor één, zonder enige uitzondering, willen laten schitteren als sterren! Elk met hun eigen talenten en op hun eigen manier want dan verwijzen we graag naar onze schoolvisie nl. ‘meervoudige intelligentie’ waaraan we graag trouw willen blijven!
Via ons pedagogisch project willen we zeer graag 5 kernwaarden overbrengen naar onze kinderen en onze ouders nl. : welbevinden, betrokkenheid, respect, zorgzaamheid en persoonlijke groei.
Het hele schoolteam staat hier achter en zal er nauwgezet op toezien dat de 5 kernwaarden hoog in het vaandel gedragen zullen worden! Hiermee zullen we intensief aan de slag gaan vanaf schooljaar 2018 – 2019!

Hopelijk heeft u hierdoor reeds een beeld waarvoor ‘VBS de STERRENBOOM’ wil staan en kan u weloverwogen voor onze school kiezen voor uw kind(eren)!
Steeds welkom op onze school!
Het leerkrachtenteam en mevr. Els