Onze school

Talent@school
meervoudig intelligent
ik ontdek mijn én de ander zijn talenten

Dit is een moeilijke term om te stellen dat er méér is dan slim zijn op vlak van rekenen en taal. Ook talent
voor mensen, beweging, muziek, beeld, natuur en jezelf is belangrijk. Door ook die talenten naar voren te schuiven én te laten ervaren, hopen we dat iedere leerling zijn pluspunten kan ontdekken!

We vragen ons niet zozeer af ‘hoe slim is een kind?’; maar veeleer ‘hoe is het kind slim’?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.