Schooljaar 2023 – 2024

directie

mevr. Els Bostyn

els.bostyn@scholensgvla.be

administratief bedienden

schoolongevallen, personeels- en leerlingenadministratie

mevr. Els Verroken

els.verroken@scholensgvla.be

financiële administratie, abonnementen, maaltijden & drankjes

mevr. Ilse Van de Velde

ilse.vandevelde@scholensgvla.be

de kleuterjuffen

mengklas 1 (P + 1K + 2K)

juf Nathalie Vanmeerhaeghe

nathalie.vanmeerhaeghe@scholensgvla.be

mengklas 2 (P + 1K + 2K)

juf Kathleen Anrijs

kathleen.anrijs@scholensgvla.be

mengklas 3 (P + 1K + 2K)

juf Maaike Van de Woestijne

maaike.vandewoestijne@scholensgvla.be

derde kleuterklas

juf Ann Coppens

ann.coppens@scholensgvla.be

mengklas 1, mengklas 2, derde kleuterklas,
ondersteuning en kleuterturnen

juf Jolien Braeckevelt

jolien.braeckevelt@scholensgvla.be

kinderverzorgster

 

juf Ann Verbeure

ann.verbeure@scholensgvla.be

   

de leerkrachten van de lagere school

eerste leerjaar

juf Hilde Walraven

hilde.walraven@scholensgvla.be

tweede leerjaar

juf Margot Beirlaen

margot.beirlaen@scholensgvla.be

derde leerjaar

meester Lieven Devenyns

lieven.devenyns@scholensgvla.be

derde leerjaar, zorgcoördinator, beleidsondersteuning

juf Marieke Claeys

marieke.claeys@scholensgvla.be

vierde leerjaar, eerste leerjaar, tweede leerjaar,
ICT-coördinator

juf Julie Meirhaeghe

julie.meirhaeghe@scholensgvla.be

vierde leerjaar, vijfde leerjaar, 
zorgleerkracht

juf Silke Maes

silke.maes@scholensgvla.be

vijfde leerjaar

juf Noreen Lammens

noreen.lammens@scholensgvla.be

zesde leerjaar

juf Evelien Vandermeirsch

evelien.vandermeirsch@scholensgvla.be

lerarenplatform

juf Amber De Smet 

amber.desmet@scholensgvla.be


de turnleerkrachten

L.O. 2L & 5L

juf Els Verroken

els.verroken@scholensgvla.be

L.O. lagere school

juf Lien Romeyns

lien.romeyns@scholensgvla.be


hulppersoneel

keuken kleuter + buschauffeur

mevr. Ingrid Vermeiren

keuken lager + busbegeleidster + onderhoud

mevr. Ann Vansteenkiste

onderhoud

dhr. Jonathan Elephant Louis

slaapklas

mevr. Lucie Snoeck

 

klusjesman

dhr. Georges Voet