Wij bieden…

 • Een warm welkom voor ieder kind en speciale aandacht voor hun welbevinden.
 • Goed onderwijs met aandacht voor talenten, verkeersveiligheid, gezonde voeding, …
 • Vlot contact en goede samenwerking met ouders:
  • Onthaalavond start schooljaar met info rond de werking in de klas
  • Contacten in verband met de opvolging van jullie kind
  • Vrijwillig oudercomité waarbij ouders helpen met logistieke en financiële steun
 • Heel wat activiteiten: grootouderfeest, ontbijtpakketten, barbecue, schoolfeest…
 • Een levendige website www.vbsdesterrenboom.be
 • Specifieke aandacht voor goed onderwijs en het welbevinden van elk kind
 • Expleuteren: integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
 • Pedagogische en culturele uitstappen
 • Brede zorg met differentiatie binnen de klas en mogelijkheid tot begeleiding door een zorgleerkracht. Vlotte samenwerking met de ouders, externen en met het CLB
 • Regelmatige toetsing en rapportering
 • Speels oefenen met coöperatieve werkvormen, didactische structuren, …
 • Wekelijks 2 uur lichamelijke opvoeding of een combinatie met zwemmen. (om de 14 dagen)
 • Minstens 1 keer begeleide buitenschoolse sport
 • Elk jaar een aantrekkelijke sportdag
 • Maandelijks bibbox in de klas
 • Digitaal bord 
 • Oog voor mondiale vorming, sociale vorming
 • Natuur- en milieueducatie, aandacht voor techniek
 • Taalinitiatie Frans in 3K, 1ste en 2de graad
 • Aandacht voor gezondheid en verkeersveiligheid
 • Pastorale activiteiten doorheen het kerkelijk jaar
 • Tweejaarlijkse openluchtklassen voor 2de en 3de graad
 • Ruime opvangmogelijkheden i.s.m. VZW Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog
 • ‘s morgens en ‘s avonds busvervoer mogelijk (i.s.m. VZW Leerlingenvervoer Wortegem-Petegem)
 • Studiekeuzebegeleiding naar het secundair toe met bezoek aan meerdere secundaire scholen
 • Slaapklas bij de peuters
 • Enthousiast team