De hoofdorganisator en de eindverantwoordelijke is het schoolbestuur.
Het schoolbestuur omvat de vrije scholen van Berchem-Kwaremont, Ruien en Wortegem-Petegem.

Benaming
V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Kluisbergen – Wortegem

Zetel
Vlaamse Ardennenstraat 19, 9790 Wortegem-Petegem

Voorzitter
Mevr. Viviane Dommelaere

Leden
Mevr. Karin Anger
​Mevr. Christiane De Pourcq
Mevr. Bea Maes