De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:
• ouders;
• personeel;
• de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren. De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Deze raad is samengesteld uit volgende geledingen:

  • het personeel van de school: Noreen Lammens, leerkracht 5de leerjaar & Maaike Van de Woestijne, kleuterleerkracht
  • de ouders: Lisen Kockelberg & Anne Oomen
  • de lokale gemeenschap: Jurgen Colpaert & Lutgard Degezelle
  • Voorzitter: Viviane Dommelaere