1. Wat zijn de schooluren? 

maandag: 08.45u – 11.50u & 13.10u – 16.00u
dinsdag: 08.35u – 11.50u & 13.10u – 16.00u
woensdag: 08.35u – 11.25u
donderdag: 08.35u – 11.50u & 13.10u – 16.00u
vrijdag: 08.35u – 11.50u & 13.10u – 15.00u

2. Is er voor- en naschoolse opvang? 

Ja, je kan terecht bij vzw Buitenschoolse Kinderopvang ‘Knipoog’.
Meer info: bel 056/75 85 25 of mail naar info@vzw-knipoog.be

3. Is er busvervoer van en naar school?

Ja, vzw Leerlingenvervoer biedt vervoer aan met een schoolbus voor onze schoolkinderen.
Neemt contact op met buschauffeur Vermeiren Ingrid voor meer informatie: 0474/65 70 74
Een jaarabonnement kost € 100. Er zijn ook abonnementen per trimester beschikbaar of een 10-rittenkaart. De verrekening gebeurt via de schoolfactuur.

4. Is er aandacht voor de motorische ontwikkeling op school?

De kinderen hebben 2 lestijden bewegingsopvoeding per week.
Er worden voor de leerlingen van het lager tweewekelijks zwemlessen georganiseerd in de Treffer te Waregem. De leerkracht L.O. coördineert de zwemlessen. De klastitularis werkt actief mee in het zwembad. 

5. Mag de leerkracht medicatie toedienen op school? 

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. 

6. Krijgt mijn kind een rapport? 

De leerlingen van het lager ontvangen 4 maal per schooljaar hun rapportmapje. Hierin wordt de totale ontwikkeling van het kind geëvalueerd. De ontwikkeling van je kind wordt ook op oudercontacten besproken. 

7. Hoe verloopt de communicatie binnen onze school?

  • Maandelijks wordt er door de directie een maandkalender doorgestuurd met de activiteiten van die maand. Indien er andere nieuwtjes zijn, worden deze ook via mail gecommuniceerd. 
  • U kan steeds telefonisch contact opnemen met de directie of via mail: 056 68 93 29 of els.bostyn@scholensgvla.be
  • Het communicatieschrift (P en 1K), het heen-en weermapje (2-3K) en de schoolagenda vormen een uitstekend middel om het contact tussen school en ouders te verzorgen. Controleer deze dagelijks zodat u een goed zicht hebt op het reilen en zeilen in de school.
    Brieven met invulstrookjes worden meegegeven op papier. Digitale communicatie is heel handig. Toch kunnen we niet verwachten dat iedereen zijn mails op elk moment raadpleegt. Uit wederzijds respect vragen we om dringende boodschappen door
    te geven via agenda of schriftje, mailadres van de betrokken leerkrachten, mail adres van de directie of telefonisch op het nummer van de school. Indien een mail van de leerkracht een reactie vraagt, gelieve binnen 3 werkdagen te reageren. Ook mails van ouders worden binnen 3 werkdagen beantwoord door het team.