“Hoe mooi, hoe fantastisch zal het zijn als ieder kind
– vol vertrouwen – kan opgroeien?
Goed geworteld, met een sterke stam en ruimte voor de kroon.
Dat een kind dit mee kan krijgen, dat is onze grootste droom.”

Naar Judith van Gent 

 

ZORGBREED WERKEN OP ONZE SCHOOL

Zorgbreed werken is geen éénpersoonszaak. Het wordt gedragen door het hele team. Elke leerkracht probeert goed zicht te krijgen op de noden van elk kind en werkt hier gericht aan. Wanneer de zorg in de klas niet volstaat, dan gaan we de zorg verbreden. De zorgleerkracht biedt ondersteuning. Soms volstaat het om een kind een tijdje individueel of in een klein groepje te begeleiden om het daarna terug te laten aansluiten bij de klasgroep. 

MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

De noden kunnen soms nog verder reiken waardoor we meestal overgaan tot een multidisciplinair overleg. Hierbij worden de ouders, het CLB en eventueel externe partners uitgenodigd om samen de zorgnoden van het kind te bespreken en te bekijken hoe we het kind hierin het best kunnen ondersteunen.

ZORGUREN

De zorgcoördinator en zorgleerkracht(en) zijn het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als leerkrachten, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.

De zorgcoördinator is de rechtstreekse contactpersoon met het CLB en externe hulpverleners.

Het gebruik van het leerlingvolgsysteem in de school verhoogt en waarborgt de samenhang doorheen de basisschool.

ZORGVRAAG?

Indien je zelf met vragen zit omtrent zorg of er is een zekere bezorgdheid, dan is het wenselijk om eerst contact op te nemen met de klasleerkracht zelf. Zo is hij/zij ineens ook op de hoogte. De klasleerkracht brengt het zorgteam vervolgens op de hoogte. We bekijken dan samen hoe we kunnen inspelen op de zorgvraag.