Werkwinkel muzisch knap bij de kleuters

Vrijdagvoormiddag 28 oktober stond bij de kleuters in het teken van muzisch knap zijn. In¬†alle kleuterklassen kwam bewegingsexpressie, beeldopvoeding,¬†muzisch taalgebruik, dramatisch spel en muzikale opvoeding aan bod binnen het thema heksen. Na de speeltijd brachten de juffen het verhaal ‘Nieuwsgierige Lotje’ naar voor in de turnzaal.