Koffiestop voor Broederlijk Delen

Met de Koffiestop zamelden we geld in voor het werk van Broederlijk Delen. Elke koffiedrinker of fruitsapdrinker stopte een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht. Elke kop koffie
telt dus. De Koffiestop levert belangrijke middelen op in onze wereldwijde strijd tegen armoede en onrecht.