Monsters: Drama

Een monster produceert geluiden. Een monster beweegt. Het hart bonkt, de adem stinkt, de staart zwiept, de ogen knipperen. Samen met andere leerlingen kunnen we één monster vormen en samen bewegen. Dat monster krijgt honger, ontmoet vijanden, maakt geluiden. Samenwerken en afspraken maken was hier de boodschap. Fantasie was hierbij levensnoodzakelijk.