Wapenstilstand

Naar aanleiding van Wapenstilstand werd er in het 6de leerjaar de hele week gewerkt W.O.I en W.O.II. De leerlingen waren enorm geboeid door de vele verhalen en de historiek errond. Er werden heel wat boeken en materialen over de oorlog meegebracht naar de klas, heel veel vragen gesteld en soms werd het ook wel muisstil in de klas…  Als afsluiter van de week mochten de kinderen zelf een positieve postkaart ontwerpen. De bedoeling van zo’n postkaart was om het thuisfront gerust te stellen. De leerlingen gingen in groep aan het werk en dachten na over hun ‘tafereel’. Er werd afgesproken wie waarvoor moest zorgen en ‘s anderendaags was het dan zo ver! Iedereen had zoveel moeite gedaan om vanalles mee te brengen dat het echt prachtige resultaten opleverde! De foto’s zijn het bewijs hiervan! De mooiste exemplaren van elk groepje werden afgedrukt in het sepia en daar werd een echte postkaart van gemaakt. De kinderen schreven in groep op de achterkant nog een positieve tekst naar het thuisfront. De uiteindelijke resultaten kan je in de klas van het 6de leerjaar komen bewonderen!