Week van het verkeer – maandag 27 mei 2013 tot en met vrijdag 31 mei 2013

Zoals ieder jaar was er ook dit schooljaar ‘De week van het verkeer’! In die week werd er via allerlei initiatieven en activiteiten aan de kinderen geleerd hoe ze zich veilig als fietser en voetganger door het verkeer kunnen begeven. Zo waren er elke dag verschillende stap- en fietspoolingen, kregen de kinderen les van de politie, kwamen er mensen van de Vlaamse Wielerbond die een hindernissen parcours voor hen opgesteld hadden, werd er door de 3de graad een heus fietsexamen afgelegd door de straten van Wortegem en leerden de kinderen verschillende verkeersborden kennen. Kortom, het was een heel leuke maar vooral leerzame week!