Een doordeweekse wiskundeles…

Omdat wij in het 6e leerjaar het heel belangrijk vinden om zoveel mogelijk uit ons zelf te halen, onze eigen voorkennis te activeren, gaan we in de wiskundeles heel vaak met onze leitjes en de didactische structuren denktijd’, ‘mix-tweetal’ aan de slag. Kinderen denken zelf na, overleggen met hun buur, spreken met anderen, dicteren getallen aan elkaar, zoeken samen naar definities en komen zo tot juiste oplossingen. Veel dingen zelf mogen doen, fouten mogen maken en elkaar helpen in groep, is ons grote uitgangspunt. Doordat we met niet zo veel zijn in de klas kunnen we ons ook goed verspreiden en mogen we zelfs samen op de grond zitten om te werken of te overleggen. Wanneer we dat alles dan gaan verwerken, werken er steeds ook kinderen aan de computer.