Inoefenen van woordenschat en werkwoorden

Op donderdag 16 januari herhaalden de leerlingen van het 6de leerjaar de geleerde woordenschat. De leerlingen kregen elk een kaartje met daarop een Frans woord. Dat woord moesten ze tekenen op hun leitje. Alle leitjes werden verzameld en op de tafels achteraan gelegd. Dan mocht iedereen rondwandelen en proberen raden wat hun medeleerlingen getekend hadden. Daarna speelden de leerlingen in groepjes van 4 of 5 een kwartetspel. Het was opnieuw leuk om de leerlingen geboeid bezig te zien!