Leren leren

Na al het feestgedruis was het voor de leerlingen van het 6de leerjaar maandag direct terug ‘back to reality’. De leerlingen kregen namelijk hun toetsenplanning en toetsenwijzer voor de herhalingstoetsen van eind januari. Deze werden uitgebreid besproken en ingevuld in de klas. De opdracht voor thuis was om verder je persoonlijke planning zo goed mogelijk in te vullen. Op dinsdag staken de leerlingen de koppen bij elkaar en luisterden naar hoe anderen dit aangepakt hadden. Ze stelden vragen, gaven elkaar tips en hielpen elkaar om sommige persoonlijke planningen verder aan te vullen of te wijzigen. Het was leuk om de leerlingen zo intens bezig te zien! Veel succes met jullie voorbereiding en toetsen!