Hoekenwerk

Het wekelijkse uurtje hoekenwerk… daar kijken de leerlingen van het tweede leerjaar telkens weer enthousiast naar uit !
Hoekenwerk is een werkvorm die in grote mate invloed heeft op de positieve ontwikkeling van het kind.
De leerstof wordt op een speelse manier ingeoefend (leerspelletjes, speelse werkblaadjes, computer,…) Hierbij worden de attitudes taakgerichtheid, taakplanning en zelfstandig werken gestimuleerd.
Door het werken in steeds wisselende groepjes worden de sociale vaardigheden van de leerlingen volop getraind. Leren samenwerken en overleggen met anderen is nodig om een taak of een spel tot een goed einde te brengen.
In het weeghoekje leerden we hoe een weegschaal werkt.
Daarna moesten we allerlei producten (een pakje koffie, een pak zout,…) wegen en telkens aankruisen of dit minder dan, meer dan of precies 1 kg woog.
Lisa, Lotte en Gilles
Dit keer mochten we in de bouwhoek iets met clics maken.
Je kan iets maken dat op de achterkant van de doos staat, maar je kan ook iets maken volgens je eigen fantasie.
Melvynn, Viek en Lise
In het winkelhoekje leer je met euro’s en eurocenten betalen.
Je moet de prijs opzoeken in de prijslijst die in het winkeltje ligt.
Het winkelhoekje vinden wij heel leuk !
Caro, Sebastiaan en Hakob
We moesten bouwsels maken volgens een plannetje. Wij deden dat al eens in ons rekenboek en nu mochten we dit nog eens oefenen tijdens het hoekenwerk.
Gilles, Finn en Anne-Sophie
In ons hoekje mochten we met scrabble junior spelen. We moesten met onze ogen dicht lettertjes nemen uit een zakje en hiermee trachtten we dan de woorden die op het speelbord staan te maken.
Victor, Céleste en Basile
Met de verschiilende vormen van de tangram moesten we de figuren leggen die op de kaartjes stonden. We maakten een konijn, een ninja en een vuurtoren.
Soms was het moeilijk en moesten we elkaar wat helpen.
Michiel, Julien en Deborah
In de computerhoek werkt ieder kind apart op een computer.
We maakten dit schooljaar al heel wat oefeningen.
Op de computer werken is leuk !
Clarisse, Julie en Matteo
In de rekenhoek speelden we met de rekenpuzzel.
Je moest een getal tot 100 uit een zakje nemen, dan zoeken hoeveel tientallen en eenheden dit bevat en dan het puzzelstuk nemen dat erbij past.
Quinten en Luca