Bezoek aan de Kaaihoeve

Met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar trokken we naar de Kaaihoeve.

Na een inleefverhaal, verteld door de begeleider, werden de leerlingen plots onderzoekers uit alle hoeken van de wereld.

Ze werden gedropt op een pas ontdekt eiland, de omgeving van de Kaaihoeve.

In groepjes per twee voerden ze zelfstandig hun onderzoeken uit.

Zo werden o.a. het landschap, de bodem, het weer en de flora en fauna van het ‘onbekende eiland’ nader bekeken.

De leerlingen bestudeerden de gewoonten van de ‘inlandse bevolking’ en de invloed die zij op de natuur uitoefenen.

Met  een schat aan onderzoekersgegevens keerden onze geleerden naar hun thuishaven.

Reacties van de lln: Het waren leuke activiteiten, we hebben er heelwat uit geleerd, we hebben met vele (ongekende) instrumenten leren werken. Voor herhaling vatbaar.