Week van het verkeer

Tijdens de week van de mobiliteit stond de fiets centraal in de derde graad.

In samenwerking met de lokale politie werd een circuit in de gemeente uitgedokterd.

Eerst werd het circuit in groep gereden met ondersteuning van de politie. De leerlingen leerden hoe ze op een veilige manier de gevaarlijke kruispunten konden oversteken.

Nadien legden de leerlingen het circuit zelfstandig af. Op alle gevaarlijke kruispunten stonden ouders, grootouders of mensen van de politie. Daarna volgde een evaluatie. Hier verdienden onze leerlingen een dikke pluim.

Tenslotte kwam de lokale politie met een verkeersparcours. De betekenis van de verkeersborden werd terug opgefrist en tenslotte reden de leerlingen het parcours. Alweer een nieuwe uitdaging!

Hierbij nogmaals onze dank aan de lokale politie en de bereidwillige ouders of grootouders. Zonder hen was dit project niet mogelijk geweest!