Hoekenwerk in de godsdienstles

In het eerste Godsdienstthema maakten de leerlingen van het 6de leerjaar onder andere kennis met het geloof van de Islam. Ze leerden de vijf belangrijkste pijlers van deze godsdienst kennen via een hoekenwerk. De kinderen lazen teksten, maakten een kruiswoordraadsel, schreven een briefkaart…en schematiseerden alle gegevens. Opnieuw waren we meervoudig intelligent! Er werd beroep gedaan op het beeldknap zijn, samenknap zijn en zelfknap zijn! Ook tijdens andere lessen binnen dit thema waren de kinderen samen actief bezig. Zo stelden ze over bepaalde onderdelen zelf ‘toetsvragen’ op en speelden daarmee een ganzenspel. Samen zochten ze ook naar betekenissen van moeilijke godsdienstige zinnen, woorden of tekeningen.