Brainstormen rond het thema ‘ Pasen ‘

Om de beginsituatie van de leerlingen te kennen, gaan we in de kikkerklas brainstormen.
De leerlingen ‘tekenen’ op een wit blad wat ze over het thema/het onderwerp weten.
Dit doen ze per twee = dit is een didactische structuur ( tweepraat ).
Enkele sfeerbeelden …