de kerststal klaarzetten …

In VBS de Sterrenboom mochten de leerlingen helpen met het klaarzetten van de kerststal.
De verschillende beeldjes ( Jozef, Maria, de engelen, de schaapjes, … ) werden één voor één zorgvuldig in
en rond de kerststal geplaatst.
Het gebedsmoment sloten we af met het aansteken van een kaarsje.