Witte week … wiskunde

Na de krokusvakantie gingen we van start met een witte week.
Het accent lag op wiskunde.
Heel wat hoekjes werden verruimd met allerlei wiskundige elementen :
een splitsmachine, een telspel, puzzels, sorteerberen, 4 vorkjes en 3 borden in de poppenhoek, …
Termen als vermeerderen, verminderen, teveel, te weinig, … kwamen aan bod.