Afval : sorteren en recycleren

In de verschillende kleuterklassen werken we een gezamenlijk thema uit.
Na het brainstormmoment gingen we actief aan de slag met afval : sorteren en recycleren.
We brachten ook een bezoek aan het containerpark, de kledingcontainer, een compostvat, …