Structuur

Visie + pedagogisch project

Visie + pedagogisch project

De school ontwikkelt haar identiteit in een christelijk geïnspireerd schoolklimaat dat voorrang geeft aan

 • de uniekheid van ieder kind
 • de verantwoordelijkheid van ieder voor zijn handelen
 • verbondenheid en solidariteit
 • respect en zorg voor mens en natuur

Daartoe werkt de school aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

Schoolreglement

Zie Schoolreglement

Structuur

De school is een Vrije Gesubsidieerde Basisschool. Ze organiseert zowel kleuter als lager onderwijs. Het onderwijs verloopgt er gemengd. Het opvoedingsproject van de school heeft haar wortels in een christelijke inspiratie en volgt de opgelegde leerplannen van het Katholiek Basisonderwijs. Deze zijn conform aan de Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen Basisonderwijs.

Officiële benaming van de school:

VBS de Sterrenboom
Gotstraat 1A
9790   Wortegem-Petegem
Tel. 056/68 93 29
E-mail : els.bostyn@scholensgvla.be
Website: www.vbsdesterrenboom.be

De school bestaat uit 1 vestigingsplaats.

Organisatie

De hoofdorganisator en de eindverantwoordelijke is het schoolbestuur.

Het schoolbestuur omvat de Vrije Scholen van Kluisbergen, Ruien en Wortegem.

Het schoolbestuur

 • Benaming: V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Kluisbergen-Wortegem
 • Zetel: Vlaamse Ardennenstraat 19, 9790 Wortegem-Petegem
 • Voorzitter en eindverantwoordelijke: E.H. Meuleman Benoît, pastoor, Limburgstraat 116, 9000 Gent
 • Secretaris: Mevr. Beatrice Maes, Vlaamse Ardennenstraat 19, 9790 Wortegem-Petegem

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De scholengemeenschap

De school behoort tot de scholengemeenschap “Vlaamse Ardennen”

 • Benaming: Scholengemeenschap: Katholiek Basisonderwijs “Vlaamse Ardennen”
 • Samenstelling:
  • VZW KBKW: Vrije Basisschool Berchem-Kwaremont, Ruien en Wortegem
   • Ges. Vrije Basisschool, Kloosterstraat 33, 9690 Kluisbergen
   • Ges. Vrije Basisschool, Grote Herreweg 104A, 9690 Kluisbergen
   • Ges. Vrije Basisschool, Gotstraat 1A, 9790 Wortegem-Petegem
  • VZW Katholieke scholen Maarkedal: Vrije Basisschool Etikhove, Nukerke en Schorisse
   • Ges. Vrije Basisschool, Etikhoveplein 16, 9680 Maarkedal
   • Ges. Vrije Basisschool, Glorieuxstraat 4, 9681 Nukerke
   • Ges. Vrije Basisschool, Essestraat 3, 9688 Schorisse
  • VZW Vrije Scholen Petegem-Elsegem: Vrije Basisschool Petegem-Elsegem
   • Ges. Vrije Basisschool, Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem
 • Zetel: Glorieuxstraat 4, 9680 Maarkedal
 • Coördinerend directeur: Dhr. Felix Aelvoet

Het Team

Bekijk ons team

Klassenraad

De klassenraad bestaat uit:

 • de directie
 • de leerkrachten van het 5e + 6e leerjaar en/of de eigen klastitularis
 • de zorgcoördinator.

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.