Oriëntatielessen in het 5de leerjaar

Na de noodzakelijke theoretische lessen omtrent het oriënteren en het correct lezen van een kaart, was het tijd om de pas geleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk. Gewapend met een kaart, potlood en kompas zocht het 5de leerjaar zijn weg in de omgeving van de school.