Braïnstormen met CLIM

De kinderen van de derde kleuterklas krijgen de kans om het thema ” Pasen ” te helpen invullen … wat willen we allemaal doen tijdens het thema. De kleuters kregen elk een rol : materiaalmeester, tijd-meester,verslaggever, kapitein en pluimpjesmeester. Binnen het groepje mochten de kinderen braïnstormen … de verslaggever noteerde ( = tekende ) alles. De tijdmeester ging na of het gesprekje niet te lang duurde De kapitein zorgde ervoor dat iedereen mocht vertellen. De materiaalmeester legde het materiaal op tafel en ruimde alles netjes op. Als slot mocht de pluimpjesmeester iedereen een pluimpje geven … want iedereen had immers ” zijn taakje ” goed vervuld. Een leuke activiteit … met veel inbreng van de kinderen.