Klasdoorbrekend werken rond de bosklas

Na de paasvakantie vertrekt de derde graad op bosklas. Naar aanleiding daarvan stelden de leerlingen van 5 en 6 een aantal dieren voor die we in de Waalse bossen wel eens zouden kunnen tegenkomen! De kinderen kregen in duo een blad met daarop een aantal richtvragen over info die zeker moesten vermeld worden in hun powerpoint. Na een woordje uitleg gingen de kinderen naarstig aan het werk! Ze zochten info op, hielpen elkaar met het leren werken in powerpoint en gaven tot slot een leuke en leerrijke presentatie aan hun klasgenoten.