Leerlingen uit 5L en 6L vertellen een verhaal over de sint.

Sinterklaas staat voor de deur en daarom ging het vijfde en zesde leerjaar een sint verhaal voorlezen in de kleuterklassen en in het eerste en tweede leerjaar. Als echte juffen en meesters toonden ze zorgvuldig de prentjes en lazen ze de verhalen met veel expressie voor.