Picturale

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mochten genieten van kunstwerken van tientallen illustratoren. Onder begeleiding werden ook een aantal opdrachten uitgevoerd waardoor de kinderen de illustraties uit verschillende jeugdboeken nog nauwkeuriger leerden kennen. Dit werd het startschot van ‘hun’ jeugdboekenmaand!