Spijsverteringsstelsel

Tijdens de W.O.-les gingen de leerlingen van het 5de leerjaar dieper in op de werking van het spijsverteringsstelsel. Ze leerden de verschillende organen kennen die onderdeel zijn van de spijsvertering. In kleine groepjes knutselden ze met eigen materiaal het spijsverteringsstelsel. Nadien presenteerden ze dit voor de klas.