Week tegen pesten 2022

Van 18 februari t.e.m. 25 februari liep de week tegen pesten. In de klas werd hier ook rond gewerkt. Enkele voorbeelden van onze activiteiten:
– We zongen en dansten samen op het themalied ‘Diamant’.
– We versierden allemaal een diamant. Op deze diamant kwam een positieve eigenschap.
– We tekenden de 4 stippen op onze handen en bespraken de betekenis hiervan.
– We hielden een klasgesprek a.d.h.v. de proactieve cirkel waarbij de aandacht ligt op aandachtig en respectvol naar elkaar luisteren.
Samen zijn wij tegen pesten!