KDOOS

In het kader van de studiekeuze voor volgend schooljaar kwam een leerkracht van de Bernardusscholen langs in het 6de leerjaar. Zij had een zelfontworpen spel bij zich. Door dat spel in kleine groepjes en onder begeleiding te spelen, kregen de leerlingen wat meer zicht op hoe het er in een middelbare school aan toe gaat. Het was leerrijk en plezant!