Op de boerderij

Dag mama, dag papa,
dag kapoen, …
normaal gingen we met de volledige kleuterschool op schoolreis, naar de Kinderboerderij.
Omdat dit nu niet mogelijk is, proberen we via deze digitale weg ‘ de boerderij ‘ een beetje in/naar huis te brengen.

Op maandag gaan we aan de slag met een digitaal verhaal, aansluitend hierbij voorzien we een prentwaarneming.
Er zijn twee verhalen voorzien, eentje voor de jongste kleuters en eentje voor de oudste. Ook de waarneming is voorzien van gradatie/differentiatie.

Dinsdag zetten we 1 dier centraal ‘ de koe ‘.
Na sfeerschepping aan de hand van een filmpje voorzien we een waarneming/kringgesprek. Alles wat de leerling gezien en gehoord heeft, kan hij/zij verwerken in een muzische opdracht ‘ hoe teken ik een koe ? ‘.

Op woensdag zetten we een ander dier ‘ het schaap ‘ in de picture.
Na de sfeerschepping, waarneming en muzische activiteit gaan we aan de slag met ritmekaartjes.
Als katholieke school besteden we ook aandacht aan geloofsopvoeding. ‘ het verloren schaap / de goede herder ‘ is een leuk verhaal, om uit te werken binnen het thema ‘ de boerderij ‘.
Dit voorzien we op donderdag.

Gisteren, donderdag, zagen we dat de herder zijn schaapjes telde.
Vandaag, vrijdag, gaan we zelf dieren tellen. De niet-altijd-even perfecte zelfgemaakte filmpjes tonen ons hoe we aan de slag moeten.

    

PS geheel vrijblijvend – voor wie een foto wil posten –

https://drive.google.com/open?id=1NNs23xXbOyTDoj6Qgjey3l-jk5LqECnq